Geschiedenis

In 1983 werd de stichting Jeugdwerk de Schans opgericht, met als doel:

De vriendschappelijke contacten tussen de jeugd in Siddeburen te bevorderen, ongeacht hun politieke of levensbeschouwelijke achtergrond, en een bijdrage te leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de jeugd.

Omdat er grote behoefte was aan een eigen plek voor de jeugd, werd in 1984 Jeugdhonk de Schans gebouwd, in de beginjaren ook wel bekend als Bokkehok, zoals 1 van de oprichters het gebouw noemde.

Er werd een oude houten directiekeet van een bouwbedrijf gekocht en door een aantal enthousiaste vrijwilligers aan de Kugelslaan in Siddeburen opgebouwd. Uit de jeugd van Siddeburen werd een bestuur gevormd dat de dagelijkse leiding kreeg over het gebouw. Mede dankzij vele andere (bar)vrijwilligers ontstond er een neit meer weg te denken, gezellige eigen plek voor de jongeren in Siddeburen. Er werden in de loop der jaren vele activiteiten georganiseerd, o.a. optredens van bandjes, sport en spel activiteiten, enz.

Begin jaren 90 bleek dat het bestaande gebouw steeds meer onderhoud vergde, en het gebouw zou binnen een paar jaar vervangen moeten worden. Je kon door de gaten in de wanden naar buiten kijken, ook daar waar geen raam zat! Er werd een nieuwbouw commissie opgericht die de mogelijkheden voor nieuwbouw onderzocht.

Na veel creatief denken en vele avonden vergaderen was het plan rond en werd eind 1994 het oude gebouw gesloopt, en vervangen door een nieuw stenen gebouw. Ook nu werd het plan gerealiseerd door de vele vrijwilligers die bijna dag en nacht bezig waren om er iets moois van te maken.

In de loop der jaren zijn er vele bestuurswisselingen geweest, maar er werd altijd getracht de kwaliteit(en) van het bestuurd op een goed niveau te houden. Want het is niet eenvoudig om een geheel zelfstandige stichting te zijn die vanaf het begin tot heden zonder gemeente- of overheidssubsidies werkt.

Nog steeds worden er veel activiteiten georganiseerd, o.a.: voetbal- en volleybaltoernooi, Carnaval,- apr├Ęs ski-, sinterklaas, halloweenparty’s, enzovoort, en het wekelijks op vrijdag de discoavond.
In 2002 werd er voor het eerst een eigen popfestival georganiseerd op het veldje achter De Schans, wat in de komende jaren zeker een vervolg gaat krijgen.

Kortom: Jeugdhonk de Schans is door het onmisbaar werk van de vele vrijwilligers geworden en gebleven tot wat het nu is, het bruisend middelpunt voor de jeugd van Siddeburen en omstreken, voor en door de jeugd van Siddeburen.

Met dank aan Marco Bakker voor het aanleveren van deze tekst. Zal spoedig met opmerkingen en aanvullingen uitgebreid/uitgewerkt worden.

 

SCAN0027

SCAN0025

SCAN0026

 

Met dank aan Jan Hazenhoek zijn deze krantenknipsels goed bewaard gebleven !

Geef een reactie